Hvad er energifællesskaber?

Et energifællesskab, som det Sydstevns Energifællesskab arbejder på at skabe, er et lokalt forankret juridisk-økonomisk-teknisk partnerskab mellem flere typer partnere, som tilsammen både producerer vedvarende energi og forbruger energi lokalt. Partnerskabet vil ofte have form af et A.m.b.A., dvs. et Andelsselskab med begrænset Ansvar.

Lokale energifællesskaber kan også eje andele i f.eks. vindmøllelav eller solcelleparker.

Energifællesskaber giver alle forbrugere mulighed for at have en direkte interesse i produktion, forbrug eller deling af energi. Energifællesskabsinitiativer lægger navnlig vægt på at levere billig energi af en bestemt slags, f.eks. vedvarende energi, og lade overskuddet komme medlemmer eller parthavere til gode i form af billig energi.

Et lokalt energifællesskab, der gennem styring af tidspunkter for produktion og forbrug af energi er i stand til at levere fleksibilitet til det samlede energisystem, vil udgøre et vigtigt supplement til de regionale og internationale forsyningsnetværk og de større energiproducerende enheder.

Hør Sten Mortensen fra bestyrelsen fortælle om tilblivelsen af og visionen for Sydstevns Energifællesskab på et webinar arrangeret af Energifællesskaber Danmark. Du finder linket til  video-optagelsen i “Torsdagsrækken” med titlen “03 Sydstevns Energifællesskab – Afholdt d. 25/1 2024”

Læs mere om energifællesskaber her: https://www.energifaellesskaber.dk.

Sydstevns Energifællesskab har indgået aftale med EBO Consult om at gennemføre forundersøgelsen. EBO Consult beskriver her hvad energifællesskaber er: https://eboconsult.dk/energifaellesskaber.

På deres hjemmeside ligger et webinar fra d. 4. maj 2023, hvor EBO Consult fortæller mere om hvad et energifællesskab er, samt den nye startpakke for energifællesskaber.