Nu er interessetilkendegivelser nødvendige

Vi er kommet langt i Sydstevns Energifællesskab på kort tid. Vi ved nu, at en løsning baseret på fælles jordvarme er den billigste løsning for mange af jer, som skal have fremtidssikret opvarmningen af huset.

Vi har derfor brug for at få oplysninger fra alle om interessen for en fælles varmeløsning og om interessen for at købe strøm gennem energifællesskabet eller sælge overskudsstrøm fra egne solceller til os.

Gå derfor ind på vores hjemmesiden her https://sydstevnsenergi.dk/bliv-medlem/ og fortæl os hvad du er interesseret i.

Hvad det præcist kommer til at koste afhænger af hvor mange der er interesserede.

Interessetilkendegivelser forpligter dig ikke, men er helt nødvendige for at vi kan få godkendt fælles jordvarmeanlæg hos kommunen. Derudover er din interessetilkendegivelse nødvendig for at vi kan beregne realistiske priser for den enkelte husstand. Hvis vi kan realisere projektet, giver vi dig senere et konkret tilbud med faktiske priser.

Hvis du har mulighed for at tale med og hjælpe dine naboer på vejen med deres interessetilkendegivelse, så vil det være en stor hjælp. Hellere i dag end i morgen!