Forundersøgelse – Gode økonomiske besparelser i udsigt til andelshaverne
Forundersøgelse – Gode økonomiske besparelser i udsigt til andelshaverne

EBO Consult præsenterer hermed resultater fra forundersøgelsen foretaget for Sydstevns
Energifællesskab – støttet af Andel Holding og LAG. Resultaterne blev fyldestgørende præsenteret på
infomødet d. 28. november 2023.

Uploadet 29/11/2023