Energistyrelsen har givet tilsagn om støtte

Kære medlemmer

Tak for jeres opbakning til Sydstevns Energifællesskab, enten med et medlemskab eller med en interessetilkendegivelse for el eller varme eller begge dele. Julen nærmer sig, og der er flere gode nyheder.

Energistyrelsen har givet tilsagn om støtte med 748.150 kr. til os i første halvår af 2024
Ja, du læste rigtigt!
Vi er vældigt stolte af at have fået det fulde beløb, som vi ansøgte om. Ib Grønvaldt har gjort et stort arbejde for at resultatet blev så godt og det er vi taknemmelige for. Pengene skal bruges til at arbejde videre med planerne for at realisere grøn elproduktion og varmeproduktion i første halvår af 2024.
Bestyrelsen vender tilbage i det nye år med en mere konkret beskrivelse af hvad det kommer til at betyde.
Læs mere om tilskuddet her: https://ens.dk/service/tilskuds-stoetteordninger/tilskud-fra-puljen-til-lokale-energifaellesskaber-og-lokal

Rapporten om forundersøgelsen er nu færdig
Vi har modtaget rapporten om de samlede resultater for forundersøgelsen og den er blevet gjort tilgængelig på hjemmesiden her: download rapporten
Hvis du vil sætte dig lidt mere ind i hvad det hele drejer sig om, så er det et fint dokument at bruge lidt tid på, f.eks. i juleferien😉
Rapporten bliver et fast holdepunkt for det videre arbejde i bestyrelsen og i Stevns Kommune.

Boesdal har nået 50% interesse!
Tillykke til Boesdal, som nu er nået over det magiske tal. Følg med hvordan det går hos dig her https://sydstevnsenergi.dk/ambassadoerer/. Er du interesseret i at blive ambassadør, så skriv os på

Generalforsamling i starten af det nye år
Bestyrelsen planlægger at afholde generalforsamling snarest. Indkaldelse til generalforsamlingen udsendes mindst 14 dage før generalforsamlingen. Alle er velkomne, og medlemmer har stemmeret.

Bestyrelsen planlægger at udnytte lejligheden samtidigt at holde stiftende generalforsamling for to andelsselskaber, i overensstemmelse med rapporten om forundersøgelsen:
Sydstevns Energifællesskab A.M.B.A og Sydstevns fjernvarmeselskab A.M.B.A.

På vegne af bestyrelsen, holdet bag og vore ambassadører
Carl Skou
formand