Indkaldelse til generalforsamling

Generalforsamlingen finder sted tirsdag d. 30. januar 2024 kl. 19 på Harmonien. Foreningen er vært for en kop kaffe/te og kage.

Kun medlemmer af Sydstevns Energifællesskab kan deltage.

Forud for generalforsamlingen tilbyder Harmonien fællesspisning (hakkebøf ad libitum) fra kl. 17 for en egenbetaling af 150.- kr. per person.
Hvis du ønsker at deltage i fællesspisningen, skal du booke forud ved at tilmelde dig på telefon 56506002 eller .

Generalforsamling i Sydstevns Energifællesskab

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Formanden aflægger beretning
4. Regnskab for sidste sæson
5. Fastsættelse af kontingent
6. Indkomne forslag til beslutning
a) fra bestyrelsen,
b) fra medlemmerne
7. Valg af bestyrelse og suppleanter
8. Valg af interne revisorer og suppleant
9. Eventuelt

Stiftende generalforsamling for Sydstevns Energifællesskab A.M.B.A.

Bestyrelsen fremlægger udkast til vedtægter. Dokumentet kan downloades her