Borgermøde i Sydstevnshallen

Næste fase efter et succesfuldt borgermøde

Sydstevns Energifællesskab havde onsdag aften den 27. september inviteret til Borgermøde for at redegøre for foreningens formål, og for at EBO Consult kunne præsentere svaret på deres forundersøgelse – ”Kan det betale sig, at oprette et andelsenergifællesskab på Sydstevns?” Og der var kun ét svar – et rungende JA.

Sydstevnshallen summede af forventning, da klokken nærmede sig 19.00 – både hos bestyrelsen, holdet bag og alle de fremmødte. 10 minutter inden start måtte der sættes ekstra stole op – der var over 250 mødedeltagere.

Carl Skou (bestyrelsesformand og initiativtager) bød velkommen og Sten Mortensen (bestyrelsesmedlem) fungerede på bedste vis som ordstyrer.

EBO Consult stod for præsentationen af deres forundersøgelse, som bl.a. redegjorde for de besparelser, som varmekunder med et standardhus vil kunne opnå ved at indgå i energifællesskabet – se tabel nedenfor.

Hele præsentationen kan ses/downloades her på energifællesskabets hjemmeside https://sydstevnsenergi.dk/downloads/

Det blev understreget, at det vil være i alles interesse at være med i fællesskabet fra start for at få så meget medbestemmelse og indflydelse som muligt – som Carl Skou sagde – ”det er nu vi har chancen for selv at forme selskabet, så der ikke bliver trukket noget ned over ørerne på os.”

Næste fase

Efterspillet fra borgermødet er arbejdet med at indsamle nok underskrifter fra interessenter til projektets næste fase – og det er i fuld gang.

Sydstevns Energifællesskab forbereder i øjeblikket en ansøgning om endnu et stort beløb til rådgiverbistand til første halvår af 2024 i vores udvikling frem mod stiftelsen af andelsselskaberne Sydstevns Energifællesskab (om el) og Sydstevns Fjernvarmeselskab (om fælles jordvarmeanlæg).

Ansøgningen rettes til Energistyrelsens ”Pulje til lokale energifællesskaber og lokal forankring af klimaomstilling”. Puljen har begrænsede midler, og projekterne vil blive prioriteret efter points, der bl.a. gives for, hvor mange deltagerunderskrifter vi har skaffet.

Deadline for indsamling af de sidste underskrevne erklæringer er onsdag aften den 11. oktober. Du kan hente et ”tomt skema” fra et plastomslag, der står i brevkassen hos Ib Grønvaldt på Østersøvej 14 i Rødvig. Ring evt. på og kom ind og udfyld det med det samme, så du ikke skal gå to gange.

Underskrifterne er altså altafgørende for om projektet kan føres videre – så giv hellere din underskrift i dag end i morgen”