Rødvig Havn

Interview med Bo Andersen

Jeg møder Bo Andersen i fuld gang med at oliere terrassen foran hans pragtfulde hus på Rødvig Strandvej. Bo flyttede til Rødvig i 2019 – han ville gerne bo tæt ved vandet og dyrke forskellige former for vandsport.

Han er stadig i gang med en gennemgribende istandsættelse – og er samtidig i gang med at planlægge sit næste projekt. Opførelsen af 2 energivenlige ældreboliger. For som han siger – ”folkepensionister har ikke meget at rutte med, og jeg vil gerne medvirke til, at energiudgifterne ikke æder hele pensionen.”

Bo Andersen foran sit hus på Rødvig Strandvej
Bo Andersen foran sit hus på Rødvig Strandvej

Det var samme tanke, der bragte ham i kontakt med Sydstevns Energifællesskab og også lysten til at lære mere om, hvad et energifællesskab er. Bo var med til intromødet og stiftende generalforsamling og blev samtidig valgt til bestyrelsen.

”Et energifællesskab er en sammenslutning af lokale aktører, der ønsker at gå sammen om bl.a. at producere vedvarende energi til egetforbrug og til deling, lagring samt konvertere energien til grøn varme eller til ladningsinfrastruktur til brug for ladning af elbiler mv.” – kilde EBO Consult

Bo er meget varm på tanken om at udnytte tagarealer til solceller i stedet for at de skal fylde på landjorden, og håber at fremtidigt byggeri vil have det samme i mente. Samtidig vil han også arbejde for, at vindmølleparker bliver placeret så miljøvenligt som muligt – ”Vi er nødt til at undersøge om både vand og land kan tåle det.” Herudover mener han også, at der ikke kun skal fokuseres på vindmøller og solceller. ”Der er mange andre muligheder, f.eks. underjordisk opbevaring af varme.”

Bo er glad for de mange tilmeldinger, der er kommet til Sydstevns Energifællesskab og håber, at mange flere vil slutte op om projektet – ”Vi oplevede jo alle sammen, hvor meget de stigende energipriser betød i starten af krigen i Ukraine, så det vil være i alles interesse, at vi selv kan bestemme over vores energiregning og få reduceret eller bortskaffet den dyre transportafgift – og hvem har ikke råd til at give 100 kr. til et medlemskab af Sydstevns Energifællesskab, så vi kan komme videre med den grønne omstilling?”

Bo blev interviewed af Christina Minona