Første bestyrelsesmøde i Sydstevns Energifællesskab AMBA
Første bestyrelsesmøde i Sydstevns Energifællesskab AMBA d. 7. marts 2024

Andelsindskuddet fastholdes på 2.000 kr.

Den nye bestyrelse i Sydstevns Energifællesskab A.M.B.A. holdt sit første møde på rådhuset i Store Heddinge torsdag d. 7. marts og konstituerede sig med Carl Skou som formand, Sten Mortensen som næstformand og Poul Helweg Larsen som kasserer. Bo Andersen, Anders Ullersted, Allan Stjernholm og Niels Kildedal er bestyrelsesmedlemmer. Kommunalbestyrelsen udpegede d. 15. februar borgmester Henning Urban Dam Nielsen, som også deltog på mødet, til bestyrelsen.

Mere end 85 har afgivet forhåndsaccept til at blive andelshavere med et andelsindskud på 2.000 kr. Den nye bestyrelse konstaterede på den baggrund, at der allerede nu er tilstrækkelig andelskapital til at starte det selskab op, som skal drifte elforsyningen. Bestyrelsen så derfor ikke nogen grund til at indkalde til en ny generalforsamling for at forhøje andelsindskuddet.

Planerne for at starte selskabet op fortsætter derfor i dette forår på grundlag af de nuværende tilsagn om andelsindskud. Men flere andelshavere er velkomne helt frem til opstart, så registrer dig her.

Merkur Andelskasse blev valgt som bank

Status for stiftelsen af andelsselskabet er, at Erhvervsstyrelsen tidligere i denne uge godkendte vedtægterne for andelsselskabet. Nu ligger vedtægterne så til godkendelse i Skat. Når den foreligger, kan vi oprette andelsselskabet i CVR-registeret, og derefter kan vi indgå aftale med en bank. Bestyrelsen havde bedt om tilbud fra 3 banker. Bestyrelsen vil indgå aftale med Merkur Andelskasse, som har en særlig interesse for Energifællesskaber, og som kan tilbyde lån med EU-garanti bagved til grønne investeringer. Når vi har en konto, kan vi sende opkrævning på andelsindskud ud.

Skørpinge – Havnelev valgt som fyrtårn for det første varmeprojekt.

Baseret på de interessetilkendegivelser, som vi indtil nu har modtaget, er husstande i Skørpinge-Havnelev udpeget til at få det første tilbud på en ny varmeforsyning baseret på et fælles jordvarmeanlæg fra Sydstevns Energifællesskab. Det er i Skørpinge-Havnelev, hvor flest har bakket op om ideen og tilkendegivet deres interesse med et kryds, en adresse og kontaktoplysninger.  Projekteringen af et fælles jordvarmeanlæg ved Skørpinge-Havnelev starter derfor nu og skal afsluttes inden udgangen af maj måned. Derefter skal projektet til godkendelse i Stevns Kommune.

Uanset hvordan Stevns Kommune vurderer projektet, skal vi gennemføre et udbud og først derefter kan alle i området få tilbudt en konkret pris for varme, som I kan tage stilling til. Men vær tålmodig, det kan være en flerårig proces. Hvis Stevns Kommune kan godkende projektet, kan det give os nogle fordele i form af billigere finansiering.

Hvis du bor i et andet område og også vil have et tilbud på ny varmeforsyning i dit nærområde baseret på fælles jordvarme, så snak med din nabo om at registrere hendes eller hans interesse her: https://sydstevnsenergi.dk/bliv-medlem/

Når interessen er høj nok i et område, så vil Sydstevns Energifællesskab lægge sig i selen for at skaffe finansiering til at også I kan få projekteret ny fælles varmeforsyning.

Vær med til at finde de bedste fremtidige placeringer for solceller i vort område

Nu starter arbejdet med at finde de bedste fremtidige placeringer for solceller. Det sker i regi af vores arbejdsgruppe for el. Her kan du være med til at præge udviklingen. Kan vi bruge BNBO områderne (BoringsNære BeskyttelsesOmråder) omkring vore vandværker, så vores drikkevand samtidigt kan beskyttes? Hvad er smart i forhold til transformerne i elnettet? Og hvor vil solcellerne genere mindst? Kan der også skabes rekreative områder i forbindelse med arealet og kan vi øge biodiversiteten? Er du interesseret, så kontakt Niels-Jørgen Skindersøe, Ib Grønvaldt eller Carl Skou.

Vi har i foreningen derudover 3 andre arbejdsgrupper, som arbejder med henholdsvis varme-projekterne, kommunikation og finansiering. Alle gode kræfter er velkomne. Kontakt os.

Det er tid til kontingentindbetaling

Indenfor de næste par uger til vil medlemmerne modtage en mail om indbetaling af kontingent for 2024 til foreningen Sydstevns Energifællesskab. Det er alt det frivillige arbejde i foreningen der ligger bag alt hvad der sker og vi har brug for din fortsatte støtte, så vi kan blive ved med at holde fremdrift. I Foreningen er Carl Skou fortsat formand. Freddie Larsen er næstformand, Poul Helweg Larsen er kasserer. Bo Andersen, Anders Ullersted, Torben Brodthagen og Sten Mortensen er bestyrelsesmedlemmer.

 

På vegne af bestyrelserne, holdet bag og vore ambassadører

Carl Skou

formand