Nu er det tid til kontingentbetaling for 2024

Denne mail er både sendt til medlemmerne af foreningen Sydstevns Energifællesskab og til alle jer, der har udtrykt interesse for vort arbejde, men som på det tidspunkt endnu ikke var parate til at melde jer ind – måske fordi I lige først ville se, om det bliver til noget?

Både I der er medlemmer og I der er interesserede opfordres til at indbetale kontingent inden 2. april 2024.

Hvis du/I er personligt medlem indbetales 100.- kr. Hvis du er registreret med et firmas CVR-nummer indbetales 200.- kr. Hvis der indbetales større beløb, bogfører vi det som en donation😉 Hvert medlemskab giver 1 stemme ved generalforsamlingerne.

Betaling skal ske til reg. nr. 9570, kontonr. 0013644373. Husk at anføre dit navn og din adresse i ”Meddelelser til modtager” evt. i forkortet udgave, hvis din bank kun tillader få tegn.

Vi har endnu ikke et MobilePay nummer til foreningen, men der arbejdes på sagen (MobilePay er heller ikke gratis).

Bestyrelsen og alle omkring arbejder frivilligt og ulønnet, men det er via dit kontingent vi kan betale udgifter til gebyrer, møder, teknisk udstyr ved møder, hjemmeside, m.v. uden også selv at skulle have penge op af lommen.

Den støtte vi modtager fra anden side kan kun anvendes til afgrænsede og specifikke udgifter.

Sydstevns Energifællesskab A.M.B.A er stiftet

Vi er nu så langt fremme, at vi har stiftet Sydstevns Energifællesskab A.M.B.A., som skal levere el med en stabil og fornuftig pris til medlemmerne i lang tid fremover. Andelsselskabet er nu godkendt af Erhvervsstyrelsen og SKAT, der har oprettet et CVR nummer til selskabet. Nu kan vi derfor oprette en bankkonto hos Merkur Bank.

Der er nu pænt over 100 som har givet forhåndsaccept til at blive andelshavere med et andelsindskud på kr. 2.000 hver. Bestyrelsen har besluttet at andelsindskuddet ikke bliver forhøjet i 2024.

Vi er nu gået i gang med at detailplanlægge betingelserne for KØB og SALG af strøm i lokalområdet. Bestyrelsen i det nye selskab skal på den baggrund vurdere om der kan etableres et økonomisk bæredygtigt selskab, der lever op til formålet.

Bestyrelsen har endnu ikke fastlagt et tidspunktet for opkrævning af andelsindskud.

Vi modtager gerne anmodninger fra flere om at blive andelshavere her: https://sydstevnsenergi.dk/deltagelse-som-andelshaver/

Stiftende generalforsamling for Sydstevns Fjernvarmeselskab A.M.B.A.  planlægges

Bestyrelsen valgte på sit seneste møde Havnelev-Skørpinge som det første varmeprojekt, der derved bliver ”fyrtårn” for de øvrige. Sydstevns Fjernvarme A.M.B.A. skal levere billig varme via Termonet (fælles jordvarmeanlæg) i de områder, hvor tilslutningen er stor nok. Rådgiverfirmaerne udarbejder derfor lige nu et projektforslag for Havnelev-Skørpinge, som skal indsendes til kommunen inden sommer.

Tidspunktet for stiftende generalforsamling for fjernvarmeselskabet er endnu ikke fastlagt.

 

På vegne af bestyrelserne, holdet bag og vore ambassadører

Carl Skou

formand