Bliv andelshaver i Sydstevns Energifællesskab A.M.B.A. allerede nu!

Tirsdag d. 30. januar 2024 oprettede vi andelsselskabet Sydstevns Energifællesskab A.M.B.A. Dets vedtægter kan læses her. Ambitionen er, at andelshaverne fra sommer 2024 skal begynde at dele strøm inden for energifællesskabet. Den stiftende generalforsamling fastsatte andelsindskuddet til 2.000,- kr. Før energifællesskabet kan gå i luften og begynde at dele strøm blandt andelshaverne, skal den nye bestyrelse udvikle kontrakter for fællesindkøb af strøm, leveringsaftaler og takster, som skal vedtages på en generalforsamling før sommer. I forundersøgelsen kan du læse hvilken pris på strøm den nye bestyrelse arbejder for at kunne tilbyde andelshaverne – og den skal være attraktiv.

Den nye bestyrelse har derfor behov for at vide hvilken andelskapital og årligt strømforbrug det nye selskab kan basere opstarten på. Derfor har vi brug for dit forhåndstilsagn om at blive andelshaver allerede nu – inden 18. marts 2024. Du afgiver dit forhåndstilsagn ved at udfylde denne formular.
Det udfyldte skema kan også afleveres i postkassen hos Ib Grønvaldt, Østersøvej 14, Rødvig eller skannes og sendes via mail til .

Bestyrelsen for det nye andelsselskab består af:

Carl Skou, Skørpinge
Bo Andersen, Rødvig
Poul Helweg Larsen, Rødvig
Sten Mortensen, Boesdal
Niels Kildedal, Rødvig
Anders Ullersted, Havnelev
Allan Stjernholm, Renge

Referatet fra Andelsselskabets stiftende generalforsamling kan læses her.

Foreningen Sydstevns Energifællesskab eksisterer stadigt og har fået nyt formål
Uanset at vi nu har fået oprettet det første andelsselskab, hvor energifællesskabets el-forretning skal placeres i, så er der i årene fremover stadigt brug for foreningen. Foreningens nye formål er at sikre dannelsen af 2 andelsselskaber som rammer om Sydstevns borgeres og virksomheders delvise selvforsyning med grøn energi. Under opbygningen af de to andelsselskaber vil foreningen fortsat have en væsentlig rolle i via sin medlemskreds og sin hjemmeside m.v. at sikre den lokale opbakning og det lokale vidensniveau om teknik, økonomi og jura vedrørende Vedvarende Energi.
Foreningen har 292 medlemmer. Regnskabet for 2023 viser et overskud på 24.188,23 kr. Kontingentet for det næste år er uændret 100,- kr. for personer og 200,- kr. for virksomheder.

Den nye bestyrelse i foreningen består af:

Carl Skou, Skørpinge
Freddie Larsen, Rødvig
Bo Andersen, Rødvig
Poul Helweg Larsen, Rødvig
Sten Mortensen, Boesdal
Torben Brodthagen, Rødvig
Anders Ullersted, Havnelev

Referatet fra foreningens generalforsamling kan læses her.

Tak til alle fremmødte for jeres deltagelse, udholdenhed og engagement.

På vegne af bestyrelsen, holdet bag og vore ambassadører
Carl Skou
formand