Fjernevarme til Havnelev

Fjernvarmen kommer (måske) til Havnelev-Skørpinge

Det er ikke en aprilsnar, men måske en lidt for kæk overskrift endnu! Stephan C. Krabsen fra EBO Consult præsenterede på bestyrelsesmødet i SSEF d. 4. april 2024 det første bud på en termonet-løsning for Skørpinge og den østlige del af Havnelev. De 2 rådgiverfirmaer EBO Consult og WSP er i gang med at udarbejde et projektforslag, som inden sommerferien skal indsendes til kommunens godkendelse i henhold til varmeforsyningsloven. Det bliver spændende om kommunen vil kunne godkende, at et termonet er den billigste løsning for de fleste forbrugere i Havnelev-Skørpinge, sammenlignet med alle de andre individuelle varmeløsninger. Det skal samtidigt være den samfundsøkonomiske bedste løsning, når naturgas og fyringsolie skal udfases i de kommende år.

Termonet  kaldes også kold fjernvarme og er i princippet et fælles jordvarmeanlæg, hvor den enkelte ikke skal have gravet jordvarmeslangerne ned i haven. Se detaljer om termonet her.

Borgerne i Havnelev-Skørpinge vil blive præsenteret for projektet ved et informationsmøde i Havnelev Forsamlingshus d. 8. maj 2024 kl. 19.

Når projektet skal indsendes til kommunens godkendelse, skal projektet være forankret i et fjernvarmeselskab. Bestyrelsen for SSEF planlægger derfor stiftende generalforsamling for Sydstevns Fjernvarme A.M.B.A senere samme aften i Havnelev forsamlingshus. Sæt derfor allerede nu kryds i kalenderen.

Har du husket at betale kontingent for 2024?

Betalingsfristen 2. april 2024 er passeret, men det kan nås endnu. Både I der er medlemmer og I der er interesserede opfordres til at indbetale kontingent.

Hvis du/I er personligt medlem indbetales 100.- kr. Hvis du er registreret med et firmas CVR-nummer indbetales 200.- kr. Hvis der indbetales større beløb, bogfører vi det som en donation😉 Hvert medlemskab giver 1 stemme ved generalforsamlingerne.

Betaling skal ske til reg. nr. 9570, kontonr. 0013644373. Husk – husk – husk at anføre dit navn og din adresse i feltet ”Meddelelser til modtager” evt. i forkortet udgave, hvis din bank kun tillader få tegn.

Bestyrelsen og alle omkring arbejder frivilligt og ulønnet, men det er via dit kontingent vi kan betale udgifter til gebyrer, forsikring, teknisk udstyr ved møder, hjemmeside, m.v. Den støtte vi forventer at kunne modtage fra Energistyrelsens projektpulje, kan på grund af stramme krav ikke anvendes til alle typer udgifter, så vi har virkeligt behov for kontingentbetalinger.

Virksomheder og organisationer er også velkomne til at give en donation og kan blive opført som partner til SSEF her.

116 andelshavere blev godkendt i det nye andelsselskab for energifællesskabet

Sydstevns Energifællesskab A.M.B.A. skal beskæftige sig med deling af strøm mellem andelshaverne og har modtaget forhåndsaccept fra 119 mulige andelshavere. Bestyrelsen kunne umiddelbart godkende 116 andelshavere, som alle har et aftagenummer indenfor Sydstevns område. Andelshaverne vil få direkte besked snarest.

Bestyrelsen arbejder fortsat med at sikre adgang til strøm til energifællesskabet, sikre en administrationsaftale for deling af strøm og fastsætte en pris for strøm til andelshaverne. Først når dette er på plads, kan der træffes beslutning om rent faktisk at starte på at dele strøm indenfor energifællesskabet.

Det er fortsat muligt at blive andelshaver i det nye selskab, hvis du/din virksomhed bor på Sydstevns. Det sker ved at udfylde denne formular.

Der bliver ikke noget krav om at være andelshaver i Sydstevns Energifællesskab A.M.B.A., selvom du på et senere tidspunkt får tilbudt fjernvarme via Sydstevns Fjernvarme A.M.B.A. Som forbruger vil du frit kunne vælge om du vil have strøm eller varme eller begge dele fra Sydstevns Energifællesskab A.M.B.A./Sydstevns Fjernvarme A.M.B.A.

På vegne af bestyrelserne, holdet bag og vore ambassadører
Carl Skou
formand