Regler spænder ben for ny varmeforsyning i Rødvig og omegn

Aftenen var smuk og stemningen intens, da bestyrelsen holdt sit seneste møde d. 6. juni, hvor også jurist Maja Clemmensen fra EBO Consult deltog. Anledningen var, at vi har udarbejdet et forslag til hvordan 99 husstande i Havnelev-Skørpinge i fremtiden kan få en ny varmeforsyning baseret på et fælles jordvarmeanlæg, som både er det billigste og det bedste for beboerne og for fremtiden. Men stoppes af benspænd fra forskellige regler. Vil det også stoppe os?

Økonomien i fælles varmeforsyning i Havnelev-Skørpinge

Vi ved på baggrund af grundige beregninger gennemført af vore rådgivere, at den økonomisk og klimamæssigt bedste løsning for fremtidig varmeforsyning i de allerfleste husstande i området vil være en fælles-løsning om et jordvarme-anlæg, der også kaldes termonet, hvis der er tilstrækkelig tilslutning.

Men for den enkelte er det jo afgørende hvad det koster at komme med og hvad man sparer ved at komme med. Og det er her, at regler spænder ben for, at husstandene i Havnelev-Skørpinge kan få samme finansieringsmuligheder som dem der bor i Store Heddinge, Haarlev og Strøby Egede med ”traditionelle” kommunale fjernvarmeprojekter.

Er et fælles jordvarmeanlæg under Varmeforsyningsloven?

Vi har fået udarbejdet et projektforslag for ny varmeforsyning i Havnelev-Skørpinge med henblik på at indsende det til godkendelse i Stevns Kommune før sommerferien. Det ville give mulighed for at opnå belåning med kommunal garanti.

Men jurist Maja Clemmensen fra EBO Consult forklarede, at Energistyrelsen nu igen har skabt tvivl om termonet hører under varmeforsyningsloven. Og Forsyningstilsynet har afgjort, at hvis et fjernvarmeselskab skal tilbyde beboerne at ”komme med” med et meget lille tilslutningsbidrag, så skal det ske med en regnskabsmodel for abonnementsordninger, som bliver dyrere, idet de dele af anlægget, som er i den enkelte husstand, skal udskilles i et selvstændigt regnskab og investeringen hertil kan ikke finansieres sammen med det samlede anlæg.

Derudover betyder andre regler, at det under alle omstændigheder er vanskeligt for landsbysamfund at få godkendt en fælles varmeløsning under varmeforsyningsloven. Det er nemlig et krav, at mere end 50% af husstandene i forvejen skal være opvarmet med olie eller gas. Mange husstande i landområderne er opvarmet med træpillefyr, men da træpiller betragtes som ”grønne” i klimaregnskabet, kan udskiftning af varmekilden i disse husstande ikke tælle med som gavnligt for samfundsøkonomien.

Bestyrelsen har på baggrund af disse tre benspænd besluttet ikke at indsende projektforslaget for Havnelev-Skørpinge til kommunal godkendelse på nuværende tidspunkt. Vore rådgivere har alle papirer om det fjernvarmeselskab, som vi stiftede 8. maj 2024 i Havnelev Forsamlingshus, klar til indsendelse til registrering i Erhvervsstyrelsen. Den registrering har vi udskudt indtil vi har klarhed om selskabet kan få en rolle i fremtiden.

Vi må håbe, at der på den landspolitiske scene indfinder sig noget fornuft og reel opbakning til – i fællesskab – at kunne gennemføre den grønne omstilling af varmeforsyningen i landdistrikterne. Det vil også være til gavn for udviklingen og huspriserne herude hvor vi bor.

Hvad gør vi nu lille du?

Det står os naturligvis frit for at finde finansiering til de store investeringer uden kommunal garanti i ryggen.  Maja Clemmensen redegjorde på mødet for hvorledes et varmeprojekt kan realiseres uden for varmeforsyningsloven. Det er ikke en umulig opgave og vi vil sammen med vore rådgivere undersøge andre finansieringsmuligheder.

Men har vi i Havnelev-Skørpinge og på Sydstevns et tilstrækkeligt stærkt fællesskab, opbakning og frivillige kræfter nok til at etablere ny varmeforsyning baseret på termonet?

Vi søger derfor flere frivillige til foreningens ”varmegruppe”, der på nuværende tidspunkt er lidt tyndt besat til opgaven.

Det er også muligt, hvis i er nogle naboer, som gerne vil gå sammen om at lave jeres eget fælles jordvarmeanlæg, selv at gå i gang. I Så fald vil SSEF give jer al den støtte og hjælp vi kan.

Er du interesseret i at bidrage til arbejdet i varmegruppen fremadrettet eller få hjælp fra os til små lokale fællesanlæg, så skriv til os på

Energifællesskabet

Jeg er glad for samtidigt at kunne meddele, at udviklingen af vort el-selskab, Sydstevns Energifællesskab A.M.B.A. foregår planmæssigt. Vi vil faktisk være en del længere fremme ved projektets afslutning den 30. juni 2024 end vi havde lovet Energistyrelsen i vor ansøgning. Mere herom ved en anden lejlighed.

 

Det har været svært at fatte sig i korthed med al den aktivitet, som alle har lagt for dagen i de seneste måneder.

På vegne af bestyrelserne, holdet bag og vore ambassadører, ønsker jeg jer alle en god sommer med tid til at finde nye kræfter.

 

Carl Skou

 

formand